Zlecenie tłumaczenia

1. Osobiście: Dokumenty do tłumaczenia przyjmujemy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w naszej siedzibie. Tłumaczenie jest do odbioru umówionego dnia.

2. Zdalne zlecenie, odbiór osobisty: Istnieje możliwość przesłania skanu dokumentów przez e-mail lub wyraźnej kopii dokumentów pocztą - wówczas należy osobiście zgłosić się po odbiór tłumaczenia i okazać oryginał dokumentu.

3. Zdalne zlecenie z wysyłką: Dokumenty można przesłać pocztą lub e-mailem i zlecić odesłanie tłumaczenia poświadczonego pocztą.

Uwaga: Zgodnie z wymogami art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz.U. 2019 poz. 1326) w przypadku nieokazania oryginału dokumentu na tłumaczeniu zostanie umieszczona formuła poświadczająca zgodność tłumaczenia z kopią, a nie z oryginałem.

4. Tłumaczenie z dowozem do klienta: Możliwe jest wykonanie tłumaczenia na podstawie skanu przesłanego pocztą elektroniczną, a następnie dowóz tłumaczenia w umówionym dniu bezpośrednio do Klienta zasadniczo w promieniu 100 km od naszej siedziby. W przypadku większych zleceń dowóz jest bezpłatny. Prosimy w każdym przypadku o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów.

5. Tłumaczenie w postaci elektronicznej: Tłumaczenie poświadczone za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Przesyłane jest na adres e-mail w formie pliku PDF zaopatrzonego w odpowiedni certyfikat. UWAGA: Klient powinien upewnić się, czy i na jakich zasadach instytucja, do której tłumaczenie będzie przekazane, przyjmuje tłumaczenia poświadczone w postaci elektronicznej. Nie udzielamy wskazówek w tym zakresie.

Niezależnie od wybranej formy zlecenia, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów i terminu wykonania zlecenia.

Świadczymy usługi na warunkach Regulaminu świadczenia usług. Tam też dostępne są informacje dotyczące ochrony danych.

Dane kontaktowe

Dokumenty samochodowe

Komplet niemieckich dokumentów samochodowych, wymaganych do rejestracji pojazdu w Polsce, zawiera:

dowód rejestracyjny cz. I - mały, zielonkawy dokument w formie tabelarycznej, zatytułowany Zulassungsbescheinigung Teil I (w przypadku starszych pojazdów dokument nazywa się Fahrzeugschein)

dowód rejestracyjny cz. II - duży, zielonkawy dokument w formie tabelarycznej, zatytułowany Zulassungsbescheinigung Teil II (w przypadku starszych pojazdów dokument nazywa się Fahrzeugbrief)

umowa sprzedaży - najczęściej jest to rachunek, opiewający na konkretną kwotę za sprzedaż pojazdu. Uwaga: tłumaczeniu zwykle podlega także umowa dwujęzyczna!

design & coding © 2010 by Katarzyna Stolarska & Radosław Botev