mgr Radosław Botev

Tłumaczeniami zajmuję się od 1999 r., początkowo jako asystent w kancelarii tłumacza przysięgłego. W 2005 roku ukończyłem pięcioletnie magisterskie studia dzienne w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie języka niemieckiego i angielskiego o specjalności tłumaczeniowej. W 2008 roku odbyłem staż w Dyrekcji Generalnej do spraw Tłumaczeń Pisemnych w Parlamencie Europejskim. W 2010 roku ukończyłem Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy na Uniwersytecie Warszawskim. Uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego posiadam od 2011 roku. Specjalizuję się w przekładzie tekstów z dziedzina prawa, w szczególności prawa cywilnego, w tym prawa spółek, prawa spadkowego, rodzinnego i autorskiego. Wykonuję także tłumaczenia z zakresu prawa karnego i administracyjnego.

W 2019 roku uzyskałem także uprawnienia tłumacza przysięgłego języka słowackiego.


mgr Sylwia Botev

Jestem absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (2004) oraz Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW (2008). Posiadam niepełne kwalifikacje ACCA. Specjalizuję się w dziedzinach: rachunkowość, finanse, bankowość, audyt wewnętrzny, podatki, prawo spółek, prawo upadłościowe, dokumenty korporacyjne. Od 2015 roku posiadam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

dr Elżbieta Glanc-Boteva

Jestem tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego z wieloletnim stażem. Wykonuję tłumaczenia zarówno dla firm, jak i dla klientów indywidualnych. Pracuję jako tłumacz także m.in. dla sądów, prokuratur i policji.

W 1974 roku ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Germanistyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, a w 1980 roku uzyskałam na tym samym wydziale tytuł doktora nauk humanistycznych. Od 1979 do 1981 pracowałam jako tłumacz dla Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie, a następnie od 1981 do 1990 roku byłam wykładowcą w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 1990-1994 prowadziłam własną działalność w zakresie kursów języka niemieckiego, a od 1994 do 2007 roku w zakresie tłumaczeń.

design & coding © 2010 by Katarzyna Stolarska & Radosław Botev