mgr Radosław Botev

Tłumaczeniami zajmuję się od 1999 r., początkowo jako asystent w kancelarii tłumacza przysięgłego. W 2005 roku ukończyłem pięcioletnie magisterskie studia dzienne w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie języka niemieckiego i angielskiego o specjalności tłumaczeniowej. W 2008 roku odbyłem staż w Dyrekcji Generalnej do spraw Tłumaczeń Pisemnych w Parlamencie Europejskim. W 2010 roku ukończyłem Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy na Uniwersytecie Warszawskim. Uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego posiadam od 2011 roku. Specjalizuję się w przekładzie tekstów z dziedzina prawa, w szczególności prawa cywilnego, w tym prawa spółek, prawa spadkowego, rodzinnego i autorskiego. Wykonuję także tłumaczenia z zakresu prawa karnego i administracyjnego. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ściśle tajne wraz z odpowiednim przeszkoleniem.

W 2019 roku uzyskałem także uprawnienia tłumacza przysięgłego języka słowackiego.

Swoją pasję prawniczą realizuję tekże poprzez prowadzenie internetowego czasopisma Echo Mszczonowa, zajmującego się m.in. obywatelską kontrolą przestrzegania prawa przez lokalne władze samorządowe.


mgr Sylwia Botev

Jestem absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (2004) oraz Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW (2008). Posiadam niepełne kwalifikacje ACCA. Specjalizuję się w dziedzinach: rachunkowość, finanse, bankowość, audyt wewnętrzny, podatki, prawo spółek, prawo upadłościowe, dokumenty korporacyjne. Od 2015 roku posiadam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

dr Elżbieta Glanc-Boteva

Jestem tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego z wieloletnim stażem. Wykonuję tłumaczenia zarówno dla firm, jak i dla klientów indywidualnych. Pracuję jako tłumacz także m.in. dla sądów, prokuratur i policji.

W 1974 roku ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Germanistyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, a w 1980 roku uzyskałam na tym samym wydziale tytuł doktora nauk humanistycznych. Od 1979 do 1981 pracowałam jako tłumacz dla Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie, a następnie od 1981 do 1990 roku byłam wykładowcą w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 1990-1994 prowadziłam własną działalność w zakresie kursów języka niemieckiego, a od 1994 do 2007 roku w zakresie tłumaczeń.

design & coding © 2010 by Katarzyna Stolarska & Radosław Botev